Retourneren

Klanttevredenheid staat bij Finish Profiles hoog in het vaandel. Is het bestelde product niet naar wens? Jammer, maar dat kan gebeuren! In onderstaande aanvullende voorwaarden treft u meer informatie over ons retourbeleid en hoe u de bestelling kunt retourneren.

Webwinkel aanvullende voorwaarden – Geldt alleen voor particulieren

1. Identiteit van de verkoper:
Finish Profiles
Van IJSENDIJKSTRAAT 383 1442 LB PURMEREND
T: 0800 2090

E: webshop@finish-profiles.nl

2. Deze aanvullende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op particulieren die bestellen via de webwinkel van de verkoper (www.finish-profiles.nl), en gelden als aanvulling op de Algemene voorwaarden zoals deze vermeld zijn op de website van verkoper. Bestellingen welke via elke andere manier dan via de webwinkel van verkoper, via elektronische weg, besteld worden, vallen niet onder deze aanvullende voorwaarden, daar zijn slechts de Algemene voorwaarden van toepassing.

3. Het aanbod in de webwinkel bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijke illustratie van de aangeboden producten, het geleverde product kan echter afwijken van kleur / afbeelding. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

4. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het door verkoper op zijn website aangeboden ‘formulier herroeping’ of op andere ondubbelzinnige wijze aan de verkoper. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op deze melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan de verkoper. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

7. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de consument de verkoper opdracht geeft om het product op te halen dan berekent de verkoper hiervoor transportkosten, en zal het tijdstip van ophalen door verkoper worden bepaald.

9. Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon zijn . Alle producten waarbij een andere
levertijd dan ‘op voorraad’ vermeld staat, worden speciaal voor de consument besteld en/of vervaardigd.

10. De standaard aangeboden betalingswijzen die de verkoper aanbied in zijn webwinkel zijn iDeal en Paypal.

Formulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen. Dit formulier is alleen van toepassing voor orders die via onze webwinkel geplaatst zijn.